Respecteer de regels

Alhoewel er begrip is voor de situatie bij de horeca is het voor de gemeente en KHN onbespreekbaar de regels los te laten.
In het gesprek dat deze week plaatsvond heeft de burgemeester zijn zorgen geuit en aangegeven dat er wat hem betreft per direct een einde komt aan de reeks van waarschuwingen. Bij een volgende constatering wordt overgegaan tot boetes en wellicht ook sluiting. KHN, afdeling Meierijstad en de gemeente doen dan ook een gezamenlijke oproep aan horecaondernemers, sportverenigingen, maar ook aan de bezoekers van de horeca en verenigingen om zich te houden aan de maatregelen die gelden en samen onze verantwoordelijkheid te nemen. Hierdoor kunnen we zo veel mogelijk voorkomen dat we een in situatie belanden die niemand wil.

Leave a Comment (0) ↓