Over Ons

Samenstelling Bestuur:

Voorzitter: Michel Ruijters
Secretaris: Egbert Pashouwers
Penningmeester: Patrick van Hintum
Bestuurslid: Frans Cuijpers
Bestuurslid: Rien Welten

We hebben een vertrouwens- contact persoon (VCP) in ons rayon 3.

Dit is Jacqueline van Osch
E-mail: vcp.rayon3@gmail.com
Telf. nr 0638559492

Commissies:

Bar / Beheer gebouw: Patrick van Hintum-Toon van Vugt-Jan Kling

Activiteiten: Michel Ruijters-Rien Welten

Wedstrijden: Egbert Pashouwers – Frans Cuijpers

Sponsoren: Egbert Pashouwers